ADVANCED ESTHETICS CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

BARBER CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

ESTHETICIAN CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

MASTER ESTHETICIAN CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

Winter
kit.png

HAIR DESIGN CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

INSTRUCTOR  CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

COSMETOLOGIST CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

school retail.jpg

MASSAGE THERAPY CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022

MANICURIST CALENDAR

 

January 1, 2021-December 31, 2021

New class start dates:

March  10, 2021

April 12,2021

June 25, 2021

August 25, 2021

September,15,2021

November 15, 2021 

 

Holidays:

Martin Luther King Jr. Day- 1/18/2021

President’s Day- 2/15/2021

Easter- 4/5/2021

Memorial Day- 6/31/2021

 

Labor Day- 9/6/2021

Columbus Day- 10/11/2021


 

Breaks:

Spring Break:

4/26-4/30

Summer Break:

7/5-7/23

Fall Break:

11/24-11/29

Winter Break:

12/20-1/5/2022